Giỏ hàng

An toàn

Chất liệu bao bì đóng gói phải được chứng nhận là có thể dùng cho trong bao gói thực phẩm và không gây nhiễm độc khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.