Liên hệ

 
Thông tin cơ sở:
 
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT BA KHÁNH
BÚN TƯƠI các loại - BÁNH PHỞ
BÁNH CANH GẠO - BÚN BÒ HUẾ
 
24D, Tân Quới Tây, Trường An, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long
Điện thoại: 0270 3815066
Di động: 093 855 85 99 – 0913 138 391
Email: bakhanh.bunphovietnam@gmail.com