Giới thiệu

Tầm nhìn, sứ mạng

Nâng tầm THỰC PHẨM TƯƠI TRUYỀN THỒNG từ HẠT GẠO VIỆT 

bằng PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT theo TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TIÊN TIẾN, MÁY MÓC HIỆN ĐẠI

 

Xưởng sản xuất BA KHÁNH

 

Khu vực máy đóng gói tự động BA KHÁNH

 

Kho thành phẩm BA KHÁNH

     

 


Tin khác